Fundusze Europejskie

Nazwa operacji:
Rozbudowa i przebudowa Salonu Zdrowia i Urody „Odnowa” w celu usprawnienia pracy i wprowadzenia nowych innowacyjnych usług.

Cel operacji:
Rozwój działalności usługowej poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług dzięki rozbudowie salonu i zakupie nowych urządzeń.

Opis:
Zakresem operacji jest rozbudowa i przebudowa obecnego lokalu usługowego zwiększająca funkcjonalność oraz możliwość wprowadzenia nowych innowacyjnych usług kosmetycznych.
W celu wprowadzenia nowych usług kosmetycznych ( odmładzanie twarzy, technologii radiotermolizy, metod laserowych) zdecydowano się rozbudować salon o nowe pomieszczenia.
Realizacja operacji spowoduje stworzenie nowych miejsc pracy , wejściem na nowe rynki zbytu, wprowadzenie nowych usług co będzie zgodne z celem LSR oraz celem operacji jakim będzie rozwój działalności o charakterze usługowym.

Nazwa działania:
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”